Catholica is een medium dat zich vanuit verschillende invalshoeken met informatie en
opinie tot alle katholieken in het Nederlandse taalgebied richt: Nederlanders en Vlamingen.

Wars van individuele, subjectivistische en politieke opvattingen neemt dit katholieke podium -
nadrukkelijk in eenheid met de traditionele en onveranderlijke leer van de katholieke Kerk -
de ware boodschap van Onze Heer Jezus Christus als uitgangspunt
voor zijn eigen bijdrage aan het kerkelijke medialandschap.
Zodoende wil Catholica een Godgeoriënteerde boodschap mee helpen uitdragen en vormgeven.
De medewerkers werken vanuit de overtuiging dat de Traditie van de Rooms-katholieke Kerk
zoekende mensen een uitnodigend perspectief te bieden heeft, ten tijde van kerkelijke verwarring
een heilzame uitweg wijst en de geloofsvaste katholieken in hun rijke geloof ondersteunt en bevestigt.

ANBI gegevens van de Stichting voor Kerk en Geloof
BALANS 2012-2013 + prognose 2014
BALANS 2015-2016 met toelichting Stichting voor Kerk en Geloof
BALANS 2017 met toelichting Stichting voor Kerk en Geloof